دلایل مهاجرت

دلایل مهاجرت میتواند بسیار وسیع باشد.از مشکلات اقتصادی و مالی تا دلایل مختلفی همچون تحصیلی، اجتماعی ، سیاسی ، جنگ، فقر و بیکاری همگی اینها میتوانند دلایل مهم و تاثیر گذاری برای مهاجرت باشند. ویکی از دلایل مهم در مهاجرت شرایط بهتری است که کشور مقصد نسبت به کشور مبدا دارد که برای مثال میتوان به امکانات رفاهی ،آموزشی و درمانی بهتر اشاره کرد . یکی از بارز ترین دلایل مهاجرت شرایط بهتر تحصیل در کشور مقصد میباشد. افرادی که به دنبال پیشرفت تحصیلی و تحصیلات عالی در رشته مورد نظر خودشان هستند که به دلیل نبود آن رشته تحصیلی یا دانشگاههای بهتر در خارج از کشور اقدام به مهاجرت میکنند.
از دیگر دلایل مهاجرت میتوان به شرایط زندگی نامناسب و پر فشار اشاره کرد که مردم را مجبور به مهاجرت به امید یک زندگی راحت تر میکند. عواملی مثل از بین رفتن حقوق اجتماعی و سیاسی یک فرد میتواند دلبستگی آن شخص را نسبت وطنش کم کند. در نتیجه فرد سعی میکند با مهاجرت به کشور دیگری امنیت اجتماعی ،روانی و حقوق سیاسی که در کشور خود نداشته را بدست آورد.
از طرفی رسیدن به استاندارد بالای زندگی که البته نسبت آن در کشور های مختلف متغیر است.فرد سعی میکند که با مهاجرت به کشور دیگری به یکسری استاندارد ها که صرفا مسائل مالی نیست بلکه شامل زندگی سالم و باکیفیت به همراه آرامش روانی میباشد دست یابد.