ویزای سرمایه‌گذاری

این نوع ویزا به معنی تخصیص مقدار مشخصی سرمایه جهت راه اندازی کسب و کار میباشد. بسیاری از کشورها جهت بالا بردن قدرت اقتصاد خود اقدام به جذب سرمایه گذار میکنند و به آنها ویزای سرمایه گذاری میدهند. از جمله کارهایی که می توان برای اخذ ویزای سرمایه گذاری انجام داد میتوان به خرید ملک، سهام و یا سپرده گذاری در بانک اشاره کرد.ابته میزان سرمایه ومدت زمان دریافت ویزا در کشورهای مختلف متفاوت است.
اشخاص جهت سرمایه گذاری میبایست 50% از سهام یکی از شرکتهای کشور مقصد را خریداری کنند تا بتوانند به واسطه آن جواز کار و اقامت در آن کشور را دریافت کنند. هرکشور رقم مشخسی بعنوان گردش مالی تعیین کرده که این رقم از طرف سفارت هر کشور اعلام میشود. برای مثال کشوری مثل استرالیا حداقل 500/000 دلار گردش مالی در 2 سال از 4 سال اقامت موقت فرد میباشد.
سوابق مدیریتی و تحصیلی شخص متقاضی ارتباط مستقیمی با نوع سرمایه گذاری فرد دارد.و از طرفی شخص باید خود را در زمینه مدیریت سرمایه در آن کشور اثبات کند. که تمامی این موارد در روند اخذ ویزا تاثیر زیادی دارد.
این نوع ویزا نسبت به دیگر ویزاها نگرانی اشخاص را در خصوص دریافت اقامت دائم ازبین میبرد ودارای مزایای بساری است که شامل:
دریافت اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری.
نیاز نداشتن به دریافت مدرک زبان.
دریافت ویزای تحصیلی برای فرزندان.
دریافت ویزای کاری برای همسر متقاضی
سهولت در اخذ اقامت دائم برای همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال