ویزای ورزشی

این ویزا به ورزشکاران از آماتور تا حرفه ای و همچنین داوران داده می شود. که در ادامه به انواع آن و همچنین شرایط دریافت این نو ع ویزا میپردازیم. یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت های ورزشی محدودیت ها و همچنین پیشنهادات مالی خیلی خوب برای ورزشکاران است و از طرفی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، کانادا، انگلستان و … از جمله کشورهایی هستند که به واسطه شرایط بسیار مناسب مقصد اصلی مهاجران ورزشکار بشمار می آیند.
برای مثال کشوری مانند کانادا با هدف توسعه ورزش ملی خود از ورزشکاران حمایت کروده وهمچنین امکانات بسیار مناسب در کنار درآمد عالی به آنها اختصاص می دهد.افراد به چند روش میتوانند اقامت ورزشی بگیرند.
اول اینکه تحصیلی اقدام کرده و از سوی دانشگاه اپلای بگیرند.
در صورت داشتن مهارت یا تخصص در رشته ورزشی خود میتوانید کارفرمای خارجی پیدا کرده و اقدام به اخذ اقامت کنید.که البته این روش پیشنهاد میشود.
یا بصورت لژیونر از صرف یک تیم خارجی دعوت به همکاری شوید.
انواع ویزای ورزشی:
ویزای موقت:
برای افرادی است که از طرف کشورهای خارجی جهت حظور در یک همایش یا رویداد خاصی صادر میشود.
ویزای دائم:
این ویزا به افرادی که دستاورد ویژه ای در حوزه های مختلف ورزشی دارند اهدا میشود همچنین افرادی که توسط موسسه یا سازمانی واجد شرایط اعلام شوند.
بطور کلی این ویزا به افراد زیر تعلق میگیرد:
مربیان ورزشی
کسانی که در سطح بین الملی قهرمانی کسب کرده اند.
داوران ورزشی مطرح.
مدیران ورزشی
مدرسان ورزشی در سطح بین المللی.