ویزای کاری

ویزای کاری مجوزی میباشد که اشخاص می توانند توسط آن در کشورهای دیگر مشغول به کار شوند.این نوع ویزا یکی از بهترین شیوه های اخذ اقامت در کشورهایی مانند کانادا یا شنگن میباشد.
افراد میتوانند به چند روش اقدام به دریافت ویزای کاری کنند:
1.در روش اول شخص می بایست یک پیشنهاد کاری از کشور مقصد داشته باشد. در این حالت کارفرما باید 2 بار به مدت 3 ماه در روزنامه های آن کشور آن شغل را آگهی کند. که توسط آن بتواند به سفارت آن کشور اثبات نماید که برای آن موقعیت کاری در آن کشور شخص مناسبی می باشد. این در حالتی است که از مردم آن کشور کسی متقاضی کار در شغل مورد نظر نیست و کارفرما به ناچار مجبور به استفاده از نیروهای خارجی میباشد.
2.در روش دوم شخص شش ماه فرصت دارد تا به جست و جوی کار در کشور مقصد بپردازد. در این نوع ویزا تمامی هزینا بر عهده خود متقاضی است، به این ویزا جاب سیکر میگویند که غیر قابل تمدید می باشد.از موارد مهم این ویزا این است که شخص متقاضی میبایست سوء پیشینه نداشته باشد واز سلامت روحی و روانی برخوردار باشد.
در مهاجرت با ویزای کاری شما می بایست پیشنهاد کاری را از طریق وکیلی که توسط شرکت خارجی بشما معرفی میشود دریافت نمایید. در صورت داشتن تمامی شرایط کارفرما و بعد از کسب نمره زبان میتواند توسط وکیل آن شرکت قرارداد ببندید.
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم تقاضای ویزا
اصل و کپی شناسنامه و پاسپورت
دو قطعه عکس
پرینت گردش حساب متقاضی
ترجمه مدارک به زبان مورد نظر کشور مقصد
گواهی عدم سوء پیشینه
رزومه و سوابق کاری فرد
بیمه‌نامه
مشخصات محل اسکان فرد در کشور مقصد
توسط ویزای کاری اشخاص میتوانند به مدت 3 سال در کشور مورد نظر اقامت داشته باشند که منوط به تمدید سالیانه ویزا در این مدت است. سپس میتوانند بعد از این زمان جهت دریافت تابعیت آن کشور اقدام نمایند.